Đã được tặng nhà tình nghĩa thì có được miễn giảm thuế đất nữa không?

11:01 24/08/2019

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung:
Tôi là thương binh loại 3/4 mất sức lao động 44% và đã được Nhà nước tặng nhà tình nghĩa năm 2004. Nhưng ngôi nhà lại được xây dựng trên đất người khác để ở nhờ, vì gia đình tôi lúc đó chưa có đất.

Năm 2013 tôi mua được một thửa đất NNTT sau đó làm thủ tục chuyển mục tiêu sang đất thổ cư và làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất (đây là thửa đất duy nhất và lần đầu tiên tôi xin miễn, giảm tiền sử dụng đất). Nhưng Ủy Ban Nhân Dân huyện ra quyết định không cho tôi miễn, giảm tiền sử dụng đất. Với nguyên do tôi đã được tặng nhà tình nghĩa rồi nên không có cơ sở để xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi xin miễn, giảm tiền dử dụng đất.

Vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi quyết định của UBND huyện như vậy có đúng không. Tôi xin cảm ơn.

hovinhvuot213@…

Công ty Luật ANT Lawyers trả lời:

Theo Luật Đất Đai 2013 có giá trị thực thi vào ngày 01/7/2014 số 45/2013/QH13, Điểm b khoản 1 Điều 110 về Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được tiến hành trong trường hợp “Sử dụng đất để thực thi chủ trương nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng.”

Luật không hề đề cập vấn đề đã được cấp nhà tình nghĩa thì chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất nữa. Vậy trong trường hợp này anh sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất bất kể là đạt được tặng nhà tình nghĩa hay không.

Baobatdongsan kết hợp Công ty Luật ANT Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

Thừa kế tài sản

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung: Ông và bà nội có một căn nhà và 9 người con. Ông nội tôi mất năm 1995 (không có di chúc), ba tôi mất...

lên đầu trang