Điều kiện mua nhà ở xã hội

05:51 25/08/2019

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung:
trước đó tôi có công tác trong ngành quân đội. những năm đó, tôi được hỗ trợ mua nhà ở tập thể và đã làm hồ sơ. mặc dù thế, cuối cùng do ba mẹ có tặng cho căn nhà nên chúng tôi không mua nhà ở tập thể nữa.

Bây giờ tôi đã chuyển ngành và đã bán căn nhà của mình. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể làm lại hồ sơ để được vay gói 30.000 tỷ mua nhà tập thể không?

Chân thành cảm ơn.

le.tam_nguyen@…

Trả lời:

Các đối tượng được bố trí nhà ở xã hội được quy chế tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 188/2013/NĐ-cổ phần như sau:

a) Người có công với cách mạng quy chế tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng;

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, công danh và sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ chi phí Chính phủ;

c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (gồm có sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ chi phí nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy chế của pháp luật về cơ yếu;

d) Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề;

đ) người có mức thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo ở địa chỉ đô thị;

e) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy chế của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa;

g) Các đối tượng đã hoàn lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ;

h) Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, bình dân nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập;

i) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

do thế, nếu trường hợp gia đình bạn vẫn thuộc một trong những đối tượng kể trên thì bạn có thể tiến hành làm thủ tục, hồ sơ để vay mua nhà ở xã hội theo quy chế của pháp luật.

Baobatdongsan kết hợp Công ty Luật Thiên Thanh Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang