Hết hạn gói 30.000 tỷ trả tiền chưa hết có bị tính lãi suất thương mại?

06:02 25/08/2019

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung:
Kính gửi Luật sư, Tôi đang quan tâm đến một dự án căn hộ được hỗ trợ gói vay 30.000 tỷ của Chính phủ. Căn hộ đang xây dựng và có cách giao dịch theo tiến độ nhiều đợt cho tới lúc nhận nhà.

Xin Luật sư cho tôi hỏi: Nếu các đợt giao dịch (quyết toán giải ngân cho vay cho vay cho vay từ Ngân Hàng Chính phủ) sau cùng cho căn hộ lâm vào tình thế thời điểm sau ngày 1/6/2016 thì các đợt thanh toán đó vẫn được xem như nằm trong gói 30.000 tỷ hay bị chuyển thành một hợp đồng tín dụng thanh toán khác được ký cam kết giữa tôi và ngân hàng (lãi suất tại thời điểm đó có thể là 10%, thời gian ấn hạn trả có thể là 5-7 năm,…).

Kính mong Luật sư giúp tôi điều tra rõ vấn đề có thể mua một căn nhà, ổn định cuộc sống cho gia đình.

Xin cám ơn !

huynhthongdang@…

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Việc giải ngân giải ngân cho vay vốn hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với người mua từ nguồn tái cấp vốn của Ngân Hàng Chính phủ kết thúc khi NHNN giải ngân hết số chi phí tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư 11/2013/TT-NHNN có giá trị thực thi (tức là đến hết ngày 31/5/2016). Theo đó, sẽ có hai mốc thời điểm kết thúc thời hạn giải ngân, một là tại thời gian 31/5/2016, hai là tại thời gian Ngân Hàng Chính phủ giải ngân hết số chi phí tái cấp vốn (tùy thuộc vào thời gian nào đến trước), tại thời điểm đó, gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ sẽ kết thúc giải ngân. Vì thế, khi thực hiện các biện pháp kêu gọi vốn có sử dụng gói hỗ trợ này, giữa chủ đầu tư, ngân hàng và bên mua cần thỏa thuận hợp tác tiến độ thanh toán và giải ngân phù hợp với thời điểm kết thúc giải ngân theo quy chế nêu trên.

mặc dù thế, cũng xin lưu ý rằng, theo Quyết định số 2788/Q..Đ-NHNH ngày 29/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước thì lãi suất vay vay vay cho vay được áp dụng trong các năm 2015 là 5%/năm. Mức lãi suất cho năm kế đến sẽ được Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại định kỳ vào tháng 12 hàng năm, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị phần nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian áp dụng mức lãi suất này tối đa là 15 năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà tập thể; thuê, mua nhà TM tính từ thời điểm người mua được giải ngân lần đầu tiên, nhưng không vượt quá thời điểm 01/06/2031.

Baobatdongsan kết hợp Công ty Đất Luật Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang