Không cho chủ đầu tư chuyển nhượng dự án, chào bán khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính

12:33 25/08/2019

Baobatdongsan – UBND Thành Phố.HCM đã kiến nghị Sở Xây dựng không giải quyết thủ tục ủy quyền ủy quyền ủy quyền dự án và không cho chủ đầu tư bán sản phẩm cho khách hàng đối với các trường hợp chủ đầu tư đã thực thi tạm nộp tiền sử dụng đất, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Chính phủ.

UBND Thành phố nhắc nhở Sở Tài nguyên và thiên nhiên thiên nhiên môi trường tự nhiên cần lưu ý về tình trạng pháp lý dự án và một số hạn chế về quyền của người sử dụng đất trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Chính phủ nhằm hạn chế rủi ro trong quan hệ tín dụng hoặc các thanh toán khác.

hiện nay, trường hợp chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chuyển nhượng dự án hoặc bán sản phẩm với đầy đủ pháp lý nhưng khi người mua nhà đất xin được cấp chủ quyền nhà/đất thì chưa được Sở Tài nguyên – Môi trường duyệt cấp sổ thì ngày càng phổ biến hơn.

trước khi Luật kinh doanh Bất Động Sản 2014 có giá trị thực thi, Chính phủ mới chỉ cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản. Nhưng từ 1/7/2015, đã cho phép Doanh Nghiệp được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác tiếp tục đầu tư kinh doanh. mặc dù thế, trên thực tế, việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản vẫn còn nhiều trắc trở.

nguyên nhân là vì có nhiều trường hợp chủ đầu tư gặp vất vả tài chính, còn nợ Nhà nước, nhưng lại chọn phần “có lợi nhuận” nhất tại dự án (phần đất ở, Thương Mại) để tách ra và chuyển nhượng cho các đơn vị khác sau đó đóng thuế đầy đủ để hợp pháp chủ quyền thì vô tình dự án sẽ bị chia nhỏ, khu được đầu tư, khu để hoang nên bên ngành Tài Nguyên – Môi trường sẽ không dễ gì chấp nhận.

N.Đăng Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang