Mua căn hộ có sở hữu chung, riêng có nguồn gốc từ Nhà nước

06:19 25/08/2019

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung:
Luật sư cho tôi hỏi:
Trường hợp căn nhà thuộc dạng Nhà nước cấp cho cán bộ năm 1955 có sổ đỏ ghi diện tích sử dụng riêng 32m2 trong cùng diện tích sử dụng chung 300m2.

Như vậy nếu thâu tóm về căn hộ này thì tôi cần xác thực và đề xuất bên bán cung cấp giấy tờ gì để đảm bảo bảo vệ an toàn mua bán khi tôi về nắm giữ căn hộ.

tram0937080477@…

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà – Công ty luật nghĩa vụ Hữu Hạn Đất Luật trả lời:

Việc ủy quyền nhà ở thuộc nắm giữ Nhà nước được tiến hành tùy vào từng trường hợp cụ thể. Theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-cổ phần thì trường hợp đã thuê mua nhà ở thuộc nắm giữ Nhà nước thì chỉ được ủy quyền nhà ở sau khi đã thanh toán hết tiền thuê mua nhà ở và đủ 10 năm kể từ ngày ký HĐ thuê mua nhà ở. Trường hợp đã mua nhà ở thuộc nắm giữ Nhà nước thì được chuyển nhượng lại không bị giới hạn về điều kiện. Do đó, nếu chị muốn thâu tóm về căn hộ nêu trên thì nên phải phải xác định rõ chủ nắm giữ căn hộ là người muốn bán hay vẫn là nhà ở thuộc nắm giữ của Nhà nước. Trường hợp thuộc sở hữu của người bán thì cần xác định người bán được sở hữu thông qua hình thức nào (thuê mua/mua hay hình thức khác). Để kiểm tra những tin tức này, chị cần đề xuất kiến nghị chủ sở hữu cung cấp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; HĐ thuê/thuê mua/mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các giấy tờ có liên quan khác.

Baobatdongsan kết hợp Công ty Đất Luật Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang