Ngày 11/7/2015: Sacombank ĐHCĐ bất thường sáp nhập Southernbank

02:02 19/08/2019

Baobatdongsan – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 vào ngày 11/7.

Theo thông báo của Ban tổ chức, nội dung chính của Đại hội lần này là thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) vào Sacombank. Đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu Sacombank để chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Trước đó, ngày 21/4 Sacombank đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2015 của công ty. Chủ trương sáp nhập SouthernBank vào Sacombank cũng đã được các thành viên tham dự đại hội đồng ý chấp thuận.

Thịnh Châu Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang