Thắc mắc về việc miễn tiền sử dụng đất

06:25 25/08/2019

Câu hỏi từ bạn đọc Baobatdongsan có nội dung:
Ông A và Bà B là 2 vợ chồng cùng nắm giữ ngôi nhà với diện tích 150m2 từ năm 1983.

Đến nay sau khi đo đạc lại thì tổng diện tích là 180m2. Vậy cho tôi hỏi nộp tiền sử dụng đất của 150m2 là bao nhiêu và 30m2 vượt hạn mức là bao nhiêu?

Trước đó Bà B được miễn tiền sử dụng đất của 1 lô đất khác. Vậy trường hợp trên nếu được cấp quyền sử dụng đất thì Ông A và Bà B đã đạt được miễn nộp tiền sử dụng đất của ngôi nhà trên hay không?

Xin chân thành cảm ơn luật sư.

letrung061178@…

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Công ty Luật TNHH An Ánh Dương trả lời:


1.    Tiền sử dụng đất phải đóng là bao nhiêu?


–    Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45 năm 2014 quy chế: “ hộ dân, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi phạm luật theo quy chế tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp chứng từ ghi nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải đóng tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ dân cư, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá trị của đất nền quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền” .

Như vậy; phần diện tích 150 m2 mà ông A và bà B sử dụng từ năm 1983 tới nay,  ông A và Bà B không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở vì đã có nhà trên đó.

Đối với phần diện tích 30 m2 thì ông A và bà B phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất nền quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45 năm 2014 tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền. Do Quý Ông/bà không nêu rõ là vị trí đất nằm ở khu vực nào nên  chúng tôi không thể trả lời chi tiết về giá tính tiền sử dụng đất phải nộp, Quý Ông/Bà tham khoả quy định về giá đất của địa phương nơi có đất để biết chi tiết.

2.    đã đạt được miễn nộp tiền sử dụng đất của ngôi nhà khi đã được miễn tiền sử dụng đất hay không


Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 45 năm 2014 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước bàn giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Như vậy, nếu Bà B đã được miễn tiền sử dụng đất của một lô đất khác trước đó, thì Bà B sẽ chưa được miễn tiền sử dụng đất lô đất này nữa. tuy nhiên, phần diện tích của Ông A (50%)  nếu trước kia ông A chưa được miễn thì  ông A sẽ  thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất tương ứng với phần mà Ông A sở hữu/sử dụng.
 

Baobatdongsan kết hợp Công ty Luật TNHH An Ánh Dương Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang