Tháng 1/2019 có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới

10:13 29/08/2019

Baobatdongsan – Trong tháng 1/2019 cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,1 nghìn tỉ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Số liệu trên vừa được Tổng Cục Thống kê công bố.

Cụ thể, theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng đầu năm 2019, phần lớn các lĩnh vực đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bất động sản là một trong số ít lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước với 539 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,3%), tăng 16,9%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng là 10.804 doanh nghiệp, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó còn có 12.278 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2019 là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Văn Cafe Land

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang