Quy định đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Luật Đất Đai

15/04/2021

Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Việc dùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thế chấp rất phổ biến. Đối với loại tài sản này, khi mang ra thế chấp cần phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để Nhà nước có thể quản lý nhà ở, đất đai một cách có hiệu quả. Việc đăng ký thế chấp loại tài sản này phải tuân theo những quy định của pháp luật, cụ thể tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 06 năm 2016 quy định nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:

Quy định đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Nguyên tắc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

+) Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai đã được đăng ký thế chấp theo hình thức thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thì không được đồng thời đăng ký theo hình thức đăng ký thế chấp nhà ở đó. Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai đã được đăng ký thế chấp theo quy định tại Thông tư này thì không được đồng thời đăng ký thế chấp theo hình thức đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở đó.

+) Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án đó, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp).

+) Việc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai phải gắn với thửa đất nơi có tài sản.

+) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo nguyên tắc ghi nhận nội dung đăng ký trên cơ sở thông tin được kê khai trên Đơn yêu cầu đăng ký. Người yêu cầu đăng ký kê khai hồ sơ đăng ký và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của thông tin được kê khai và các loại tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký.

– Đối với trường hợp đăng ký thế chấp quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này thì Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác là do các bên tham gia ký kết hợp đồng thế chấp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về dân sự.

5.0 / 5 ( 1 bình chọn )
Bài trước

Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bài tiếp theo

Quần thể căn hộ bán khép kín VinCity quận 9 niềm mơ ước của bao người

Bài viết tương tự