Quy định cụ thể về mức phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Luật Đất Đai

15/04/2021

Điều 109, Luật Đất đai năm 2013 quy định, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, người sử dụng đất phải đóng tiền sử dụng đất.

Về việc thu tiền sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm, ghi nợ) khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư (đất ở), đặc biệt là đối với đối tượng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể:

– Đối với mức thu: Các tổ chức kinh tế phải đóng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở (Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) nhưng đối với cá nhân, hộ gia đình được ưu đãi hơn so với tổ chức (Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP): (i) Đóng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp khi chuyển từ đất ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang thành đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất ao, vườn gắn liền nhà ở song người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc đã tách thành những thửa đất riêng (đơn vị đo đạc khi tiến hành đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành những thửa đất riêng) sang đất ở; (ii) Đóng 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp ở thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang làm đất ở.

– Đối với giá đất: Tổ chức kinh tế phải đóng tiền sử dụng đất theo giá đất sát giá đất thị trường nhưng cá nhân, hộ gia đình chỉ phải đóng theo giá đất trên Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở hoặc hạn mức giao đất ở.

– Đối với miễn, giảm và ghi nợ tiền sử dụng đất: Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, cá nhân, hộ gia đình khi chuyển mục đích sử dụng đất được: (i) Miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với một số đối tượng như: hộ nghèo, người có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số…; (ii) Khi có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ số tiền sử dụng đất; được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm theo số tiền đã ghi nợ. Đối với trường hợp thanh toán nợ trước hạn sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải đóng theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn, tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Có thể nói, pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành đã có quy định ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

0.0 / 5 ( 0 bình chọn )
Bài trước

Quy định cấm sử dụng chung cư làm văn phòng

Bài tiếp theo

Quy định bồi thường đất đai khi bị nhà nước thu hồi

Bài viết tương tự