Phân biệt Sổ đỏ, Sổ hồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Hướng dẫn

15/04/2021

Hầu hết mọi người chỉ biết cái tên gọi “sổ đỏ, sổ hồng” là một loại giấy tờ chứng minh tài sản những ít ai biết được cụ thể chức năng, sự khác nhau của nó và giá trị của nó ảnh hưởng như thế nào đối với người sở hữu tài sản.

Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 của chính phủ ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BBNMT về cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị (nông thôn) được quy định tại Nghị định 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16-3-1998 của Tổng cục địa chính.

Sổ có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng, đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng, trong đó có đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn

Đa phần sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình (vì thường gắn với đất nông nghiệp, lâm nghiệp…) nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình đó.

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng là tên gọi tắt của “ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị ( nội thành, nội thị xã, thị trấn ) được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

Sổ có màu hồng nhạt do UBND tỉnh cấp, tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, pháp luật cho phép UBND tỉnh được ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ hồng cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn mình quản lý. Trên sổ hồng thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở (số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạnh sử dụng…) và quyền sử hữu nhà ở (diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng..)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Để thống nhất thành một loại giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BBNMT về cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mặc dù đã có mẫu Giấy chứng nhận mới nhưng do người dân đã quen sử dụng tên gọi “sổ đỏ” “sổ hồng” nên sau khi có mẫu Giấy chứng nhận mới, người dân vẫn gọi Giấy chứng nhận này là “sổ đỏ” “sổ hồng”. Vì thế, tên gọi “sổ đỏ”, “sổ hồng” trong thời gian gần đây không còn mang ý nghĩa giống như lúc nó mới được sử dụng.

5.0 / 5 ( 1 bình chọn )
Bài trước

Phương vị may mắn trong nhà của 12 con giáp

Bài tiếp theo

Nội thất xa xỉ bên trong hệ thống khách sạn mang tên Donald Trump

Bài viết tương tự