Thu hồi đất có sổ đỏ, bồi thường như thế nào?

Luật Đất Đai

14/04/2021

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Nếu không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Theo Điều 76 Luật Đất đai thì đất nhận khoán để sản xuất lâm, nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi.

Việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh… được quy định như sau:

– Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi, người đó vẫn chưa thu hồi hết.

– Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: Chi phí san lấp mặt bằng; chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

– Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại: Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại; chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức (nêu trong Nghị định 47/2014).

Từ quy định trên, anh đối chiếu với trường hợp đất của gia đình bị thu hồi và nghiên cứu thêm Nghị định 47/2014 để vận dụng. Nếu có vướng mắc anh nên trực tiếp gặp chính quyền địa phương để hỏi và đề nghị bảo vệ quyền lợi của gia đình.

5.0 / 5 ( 1 bình chọn )
Bài trước

Thủ tục sang tên nhà đất khi bố đã mất nhưng không để lại di chúc

Bài tiếp theo

Thay đổi phong thủy nhà ở dịp Giáng sinh giúp chiêu vận đào hoa cho người cô đơn

Bài viết tương tự