PROMEXCO

PROMEXCO

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và Hàng Xuất Khẩu

Thành lập: 2006
Địa chỉ: Km 9, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Website:
Giới thiệu

- Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là một doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Bộ Thương Mại
- Ra đời vào ngày 27/12/1973, ban đầu Công ty mang tên là xí nghiệp Liên Hợp sản xuất Bao Bì và Hàng Xuất khẩu. Đến năm 1991, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà Nước, một bộ phận nhỏ của xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu tách ra hoạt động độc lập và đổi tên thành xí nghiệp bao bì và xuất khẩu 2 Hà Nội
- Theo Quyết định số 766 và 767/TM-TCCB ngày 04/06/1996 của bộ thương mại về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà Nước và phê duyệt điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Các dự án thuộc PROMEXCO

Nhận tin tức mới nhất, tình hình giao dịch, biến động giá cả của các dự án thuộc PROMEXCO, gặp ngay chuyên viên tư vấn Vistaland để giải đáp mọi thắc mắc.

Chủ đầu tư nổi bật Xem thêm