Luật đất đai Bất Động Sản - Thư viện pháp luật

Luật Đất Đai

Tất tần tật những thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp

Nếu bạn đang muốn mua nhà đất đang có thế chấp thì cũng đừng lo ngại, bởi Tại Khoản 4, Điều 718 Bộ Luật Dân Sự 2005 (BLDS): “Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lạ...

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Những thủ tục về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2003 quy định

Thu hồi đất có sổ đỏ, bồi thường như thế nào?

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì việc bồi thường được thực ...

Quy định đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liề...

Quy định thừa kế với người định cư ở nước ngoài

Theo Điều 126 Luật Nhà ở năm 2005 và Điều 121 Luật Đất đai năm 2003, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đấ...

Quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

“Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầ...

Quy định của nhà nước về bảo hành nhà ở

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 85, Luật Nhà ở năm 2015 về quy định của nhà nước về bảo hành nhà ở: “Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm ...

Quy định cấm sử dụng chung cư làm văn phòng

Theo luật doanh nghiệp, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội ...

Quy định cụ thể về mức phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Về việc thu tiền sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm, ghi ...

Quy định bồi thường đất đai khi bị nhà nước thu hồi

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Quy trình xin phép xây dựng sửa chữa nhà ở

Ngôi nhà đã xuống cấp và bạn muốn cải tạo, sửa chữa nhưng không biết nên làm thế nào? Theo quy định việc sửa chữa nhà cần phải được cấp ...

Qui định thời hạn sử dụng nhà chung cư

Trong Luật Nhà ở hiện hành không quy định thời hạn cụ thể sở hữu nhà chung cư, tuy nhiên, trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Bộ Xây dựng soạn thảo đề xuất: “Đối ...

Quy trình chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung

Theo Điều 98 nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Những vấn đề pháp lý khi mua nhà chung cư

Các quy định pháp luật về xây dựng và kinh doanh nhà ở chung cư khá cụ thể và rõ ràng, tuy nhiên, đa phần người mua nhà vẫn không nắm rõ các quy định pháp luậ...